„Грайф Флексіблс Україна” покладається на наступні принципи  в сфері якості:

 • орієнтація на клієнта;
 • задоволення вимог і постійне підвищення результативності Системи забезпечення якості.

Найважливішими напрямками політики „Грайф Флексіблс Україна” в сфері якості є:

 • виробництво і доставка продукції точно в строки;
 • якісний і конкурентноспроможний товар, що відповідає вимогам клієнтів, стандартам України та міжнародним стандартам;
 • розширення та завоювання нових ринків збуту за рахунок постійного покращення якості продукції і зниження затрат на її виробництво;
 • удосконалення виробничих процесів.

Наша головна ціль — неперервне виробництво високоякісної конкурентноспроможної продукції, що відповідає вимогам і очікуванням замовників, вимогам законодавства, міжнародним і національним стандартам.

Нашою компанією грамотно розроблений технологічний процес і чітке виконання умов його здійснення. Всі зусилля направлені на:

 • постійне вдосконалення виробничих процесів;
 • сучасне забезпечення виробництва необхідними ресурсами точно в строк;
 • модернізацію і вдосконалення засобів технологічного оснащення;
 • розробку і впровадження нових перспективних методик, засобів вимірювання і контролю;
 • реорганізацію підприємства;
 • підвищення кваліфікації персоналу.

Управління якістю

Для управління якістю продукції, що випускається на підприємстві „Грайф Флексіблс Україна” створена і постійно вдосконалюється Система управління якістю у відповідності з вимогами стандартів ISO 9001:2015.

Вся наша продукція сертифікована в системі УкрСЕПРО. На всі види продукції отримані сертифікати відповідності, які підтверджують відповідність продукції вимогам нормативної документації.

На підприємстві працює власна атестована вимірювальна лабораторія. Сертифікат підтвердження компетентності №017/2017 від 28.04.17.

Наша лабораторія проводить контроль якості на  наступних етапах:

 • вхідний контроль сировини і матеріалів;
 • контроль напівфабрикатів;
 • контроль готової продукції.

Контроль якості націлений на запобігання появи дефектів на кінцевих стадіях виробництва і, як результат, надання продукту відповідного очікуванням нашого замовника.